سُل فیلارمونیک آنسامبل موسیقی سل - بهمن مه آبادی
   
رديف عنوان خبر (براي خواندن خبر روي عنوان كليك كنيد)

منبع خبر

تاريخ

دانلود خبر
157 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آذرماه 1397 - خانه هنرمندان (عکس) خانه موسیقي ايران 1397/09/30 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آذرماه 1397 - خانه هنرمندان (عکس) - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
156 کنسرت عصر روشنگری و خِرد به روی صحنه رفت خانه موسیقي ايران 1397/09/30 کنسرت عصر روشنگری و خِرد به روی صحنه رفت - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
155 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود خانه موسیقي ايران 1397/09/11 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شودکنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود
154 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آذرماه 1396 (عکس) خانه موسیقي ايران 1396/09/19 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آذرماه 1396 (عکس) - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
153 کنسرت پژوهشی آرمانی‌شهرِ موسیقی به روی صحنه رفت خانه موسیقي ايران 1396/09/19 کنسرت پژوهشی آرمانی‌شهرِ موسیقی به روی صحنه رفت - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
152 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود خانه موسیقي ايران 1396/09/02 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
151 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل در خانه هنرمندان خانه موسیقي ايران 1395/09/20 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل در خانه هنرمندان - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
150 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آذرماه 1395 (عکس) خانه موسیقي ايران 1395/09/20 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آذرماه 1395 (عکس) - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
149 کنسرت پژوهشی ادبیات در موسیقی پایگاه تحلیلی خبری هنر 1395/09/18 کنسرت پژوهشی ادبیات در موسیقی - پایگاه تحلیلی خبری هنر - بهمن مه آبادی
148 برپایی کنسرت «ادبیات در موسیقی» با آثار بتهوون، باخ و ... خبرگزاري ایسنا 1395/09/01 برپایی کنسرت «ادبیات در موسیقی» با آثار بتهوون، باخ و ... - ایسنا - بهمن مه آبادی
147 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود خبرگزاري آنا 1395/09/01 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود - خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا - بهمن مه آبادی
146 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود خانه موسیقي ايران 1395/09/01 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
145 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی "سل" به روی صحنه رفت خانه موسیقي ايران 1394/10/05 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل به روی صحنه رفت - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
144 كنسرت پژوهشی آنسامبل سل در تهران تابناک 1394/10/02 كنسرت پژوهشی آنسامبل سل در تهران - تابناک - بهمن مه آبادی
143 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود خانه موسیقي ايران 1394/10/01 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
142 کنسرت آنسامبل موسیقی سل - خرداد 94 (عکس) خانه موسیقي ايران 1394/03/03 کنسرت آنسامبل موسیقی سل - خرداد 94 - خانه موسیقی ایران - بهمن مه آبادی
141 برگزاری کنسرت پژوهشی «رنگ نغمه های سرزمینی در موسیقی آکادمیک» پايگاه اطلاع‌رساني موسيقي ايران 1394/02/30 برگزاری کنسرت پژوهشی «رنگ نغمه های سرزمینی در موسیقی آکادمیک» - آنسامبل موسیقی سُل - پايگاه اطلاع‌رساني موسيقي ايران
140 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود خانه موسیقي ايران 1394/02/27 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل برگزار می‌شود- آنسامبل موسیقی سُل - خانه موسیقی ایران
139 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی"سل" در سالن پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 1393/08/06 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل در سالن پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد - آنسامبل موسیقی سُل - پژوهشکده فرهنگ، هنر ومعماری
138 کنسرت آنسامبل موسیقی "سل" برگزار شد خانه موسیقي ايران 1393/08/03 کنسرت آنسامبل موسیقی سل برگزار شد - آنسامبل موسیقی سُل - خانه موسیقی ایران
137 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آبان 93 (عکس) خانه موسیقي ايران 1393/08/03 کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی سل - آبان 93 - آنسامبل موسیقی سُل - همشهری آنلاین
136 مه‌ آبادی از کنسرت لایت گروه سل می‌گوید همشهري آنلاین 1393/07/30 مه ‌آبادی از کنسرت لایت گروه سل می‌گوید - آنسامبل موسیقی سُل - همشهری آنلاین
135 شبی با موسیقی لایت خبرگزاری ایسکا نیوز 1393/07/29 شبی با موسیقی لایت - آنسامبل موسیقی سُل - خبرگزاری ایسکا نیوز
134 شبی با موسیقی لایت خانه موسیقي ايران 1393/07/28 شبی با موسیقی لایت - آنسامبل موسیقی سُل - خانه موسیقی ایران
133 كنسرت پژوهشي گروه موسيقي سل با رويكرد موسيقي لايت پايگاه اطلاعرساني موسيقي ايران 1393/07/28 كنسرت پژوهشي گروه موسيقي سل با رويكرد موسيقي لايت - آنسامبل موسیقی سُل - پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
132 "موسیقی لایت" با اجرای گروه موسیقی سل خانه موسیقي ايران 1393/07/14
131 كنسرت پژوهشی آنسامبل موسيقي سل - خانه هنرمندان - اسفند 92 (عكس) خانه موسیقي ايران 1392/12/10
130 كنسرت پژوهشی «رمانتيسم در گذر زمان» با اجراي «سل» پايگاه اطلاعرساني موسيقي ايران 1392/12/07
129 کنسرت «رمانتيسم در گذر زمان» در خانه هنرمندان خبرگزاری ایلنا 1392/12/05
128 كنسرت پژوهشی "رمانتيسم در گذر زمان" خانه هنرمندان ايران 1392/12/03
127 كنسرت پژوهشی "رمانتيسم در گذر زمان" برگزار میشود خانه موسیقي ايران 1392/11/29
126 گذري به باروك، سرچشمه زيبايي روزنامه اعتماد 1392/06/21
125 کنسرت آنسامبل موسیقی سل - شهریور 92 (عكس) خانه موسیقي ايران 1392/06/16
124

شب باروک با آنسامبل موسیقی سل

خانه موسیقي ايران 1392/06/16
123 كنسرت پژوهشی «باروک و موسيقي» در خانه ی هنرمندان ایران خبرگزاري ميراث فرهنگي 1392/06/12
122 كنسرت پژوهشی موسيقي و باروك برگزار می شود پايگاه اطلاعرساني موسيقي ايران 1392/06/12
121 كنسرت پژوهشی «باروک و موسيقي» در خانه ی هنرمندان ایران خانه هنرمندان ايران 1392/06/10
120 اجرای آثار باخ، ویوالدی و هندل در کنسرت گروه «سُل» خبرگزاري ايسنا 1392/06/04
119 كنسرت پژوهشی " باروک و موسيقي" برگزار می شود خبرگزاري ايرنا 1392/06/03
118 كنسرت پژوهشی " باروک و موسيقي" برگزار می شود خانه موسیقي ايران 1392/06/02
117 بازنوازی موسیقی باروک با گروه "سل" در ایران خبرگزاري مهر

1392/04/09

116 موسيقي هاي دوره باروك، پانزدهمين اثر گروه سل پايگاه اطلاعرساني موسيقي ايران

1392/03/22

115 انتشار چهاردهمین آلبوم گروه موسیقی سل با نام طلوع رنگ‌ها روزنامه دنیای اقتصاد

1392/02/29

114 «طلوع رنگ‌ها» در یک آلبوم موسيقي خبرگزاري ايسنا

1392/02/13

113 طلوع رنگ ها روزنامه ایران 1392/02/10
112 طلوع رنگ ها خانه موسیقي ايران 1392/02/03
111 آلبوم موسيقي "طلوع رنگها" منتشر شد خبرگزاري ايرنا 1392/02/01
110 آلبوم "طلوع رنگها" به بازار موسیقي آمد خبرگزاري مهر 1392/02/01
109

انتشار آلبوم«طلوع رنگها» با آثاري از آهنگسازان امپرسيونيسم

پايگاه اطلاعرساني موسيقي ايران 1392/02/01
108 موسيقي امپرسيونيسم فرانسه با«طلوع رنگها» شنيده مي‌شود پايگاه اطلاع رساني موسيقي ايران 1391/09/08
107 توت فرنگي روزنامه آسيا 1391/05/24
106 يك آلبوم موسيقي با طعم "توت فرنگي" همشهري آنلاین 1391/05/19
105 توت فرنگي

روزنامه فرهيختگان

1391/05/19
104 آلبوم موسيقي توت فرنگي منتشر شد خبرگزاري ايرنا 1391/05/18
103 يك آلبوم موسيقي با طعم "توت فرنگي" خبرگزاري ايسنا 1391/05/18
102 خانه موسیقي میزبان موسيقي کلاسیک شد خانه موسیقي ايران 1391/04/29
101 موسيقي با طعم "توت فرنگي" سرو شد خبرگزاري مهر 1391/03/28
100 سرو توت فرنگي با طعم موسيقي كلاسيك پايگاه اطلاع رساني موسيقي ايران 1391/03/23
99 توت فرنگي خانه موسیقي ايران 1391/03/23
98 مردم توانایي خرید بلیت کنسرت را ندارند خبرگزاري مهر 1391/03/23
97 دو سه خط ساز و کمي سَرپنجه روزنامه افکار 1391/02/04
96 نو بودن جرأت مي خواهد روزنامه شرق 1390/10/25
95 آلبوم موسيقي اپل، همراه با كلاسيك‌ها روزنامه دنياي اقتصاد 1390/09/12
94 انديشيدن به رهايي روزنامه شرق 1390/08/10
93 سيب خانه موسیقي ايران 1390/07/21
92 در آلبومي با عنوان «سيب» اجراي گروه سل از آثار بزرگان موسيقي دنيا منتشر شد خبرگزاري فارس 1390/07/13
91 آلبوم "سيب" منتشر شد خبرگزاري مهر 1390/07/05
90 انتخاب يك اركستر خوب حق آهنگساز است خبرگزاري مهر 1390/02/17
89 طراوت نغمه موسيقي در برنامه‌هاي نوروز جايي ندارد خبرگزاري مهر 1390/01/09
88 معيار داوري در جشنواره خلاقيت و دانش آكادميك است خبرگزاري مهر 1389/10/29
87 جهاني نشده‌ايم، چون‌آثارمان را منتشر نكرده‌ايم روزنامه جام جم 1389/08/09
86 براي ادامه كار فرصت مي خواهيم خانه موسیقي ايران 1389/08/02
85 فراسو در بازار موسيقي روزنامه دنياي اقتصاد 1389/07/24
84 مي خواهيم جان تازه اي به موسيقي كشور دهيم خبرگزاري آرت نا 1389/07/16
83 اجراي آثار ضعيف توانايي اركستر سمفونيك را زير سئوال مي برد خبرگزاري مهر 1389/07/12
82 انتشارنغمه‌هاي سنتي ريچارد هال روزنامه باني فيلم 1389/06/25
81 آلبوم فراسو منتشر شد پايگاه اطلاع رساني موسيقي ايران 1389/06/24 -
80 آلبوم فراسو منتشر شد خبرگزاري ايرنا 1389/06/24
79 در قالب آلبومي با عنوان «فراسو»؛ نغمه‌هاي سنتي «ريچارد هال» منتشر شد خبرگزاري فارس 1389/06/24
78 آلبوم فراسو منتشر شد خبرگزاري سينماي ايران 1389/06/24
77 فراسو خانه موسیقي ايران 1389/06/24
76 آلبوم موسيقي "فراسو " منتشر شد خبرگزاري مهر 1389/06/17
75 حضور رهبران مختلف اركسترسمفونيك تهران را آماده نگه مي دارد خبرگزاري مهر 1389/05/20
74 اركستر فيلارمونيك آلمان قطعه‌اي از آهنگساز ايراني را مي‌نوازد روزنامه باني فيلم 1389/02/30
73 اركستر فيلارمونيك آلمان قطعه‌اي از آهنگساز ايراني را مي‌نوازد خبرگزاري فارس 1389/02/29
72 كيفيت صدادهي اركستر مهمتر از انتخاب رهبر است خبرگزاري مهر 1389/02/28
71 Iranian Cooperates With German Orchestra Iran Daily 1389/01/23
70 Iranian musician to perform with Cologne Philharmonic Tehran Times 1389/01/22
69 Mehabadi to accompany Cologne orch. Press TV 1389/01/22
68 تكنوازي بهمن مه آبادي در اركستر فيلارمونيك آلمان خبرگزاري مهر 1389/01/21
67 حضور در اروپا مثبت است، با اجراي سمفوني "صلح و دوستي" مخالفم خبرگزاري مهر 1388/10/20
66 فعاليت اركستر ملي با رهبر ميهمان آغاز شود خبرگزاري مهر 1388/08/30
65 آلبوم موسيقي «آواي صلح» به پدر «آنسامبل سل» اهدا شد خبرگزاري فارس 1388/02/22
64 آلبوم موسيقي "آواي صلح " منتشر شد خبرگزاري مهر 1388/02/14
63 اركستر سمفونيك يك واحد اجاره‌اي است روزنامه جام جم 1387/12/21
62 افراد كم تجربه نبايد ساخت سمفونيهاي ملي را به عهده بگيرند خبرگزاري مهر 1387/11/09
61 شرايط اجراي كنسرت مناسب نيست خبرگزاري مهر 1387/10/29
60 آموزش موسيقي در نيمسال اول رشد داشت خبرگزاري مهر 1387/06/27
59 "زاوين يديگاريانس" نوازنده ويلون درگذشت خبرگزاري مهر 1387/06/27
58 ارف روحيه دموكراسي را در كودك پرورش مي دهد خبرگزاري مهر 1387/06/25
57 آمادئوس و موسيقي آسماني روزنامه اعتماد 1387/06/12
56 اركستر سمفونيك را نبايد تضعيف بكنيم خبرگزاري مهر 1387/02/25
55 موسيقي كلاسيك ميراث جهاني بشريت روزنامه تهران امروز 1387/02/12
54 باغبان بي ادعاي گلهاي موسيقي ايران خبرگزاري مهر 1387/01/19
53 «آسماني» به مناسبت تولد موتزارت منتشر شد خبرگزاري فارس 1386/11/26
52 "آسماني" منتشر شد خبرگزاري مهر 1386/11/16
51 آسماني خانه موسیقي ايران 1386/11/15
50 برگزاري آزمون براي اركستر سمفونيك بحران زا است خبرگزاري مهر 1386/04/18
49 كنسرت پژوهشي "سل" برگزار مي شود خبرگزاري مهر 27-04-1386
48 پيچيدگي در صدور مجوز مانع رشد موسيقي علمي مي شود خبرگزاري مهر 1386/02/31
47 موسيقي در حوزه آموزش پيشرفت كرده است خبرگزاري مهر 1386/02/10
46 صدا و سكوت موسيقي در سالي كه گذشت خبرگزاري مهر 1385/12/27
45 موسيقي سال سختي را پشت سر گذاشت خبرگزاري مهر 1385/12/13
44 گروه موسيقي "سل" در كلن آلمان برنامه اجرا مي كند خبرگزارى ايسنا 1385/06/25
43 نگاهي به تازه ترين آلبوم گروه سل روزنامه همشهري 1385/01/22
42 افتتاح نمايشگاه موسيقي ميدم با هنرمندان ايراني روزنامه شرق 1384/11/07
41 موسيقي ايران، نمايشگاه "ميدم كن" را مبهوت كرد روزنامه باني فيلم 1384/11/06
40 استقبال چشمگير از موسيقي ايراني در "ميدم" كن روزنامه آفتاب 1384/11/06
39 انتشار نخستين شماره فصلنامه آهنگ روزنامه همشهري 1384/06/10
38 انتشار "مينياتور" از آنسامبل موسيقي سل روزنامه صبح اقتصاد 1384/05/25
37 "مينياتور" اثري از گروه موسيقي سل روزنامه آفرينش 1384/03/26
36

New Album by Sol Ensemble

IranNews

1384/03/26
35

New Sol Album Available

IranDaily

1384/03/09
34 گفت و گوي سرپرست گروه سل با خبرگزاري ايسنا روزنامه راه مردم 1384/02/10
33 گفت و گوي سرپرست گروه سل با خبرگزاري ايسنا روزنامه عدالت 1384/02/10
32 گفت و گوي سرپرست گروه سل با خبرگزاري ايسنا روزنامه همشهري

1384/02/10

31 گزارشي از سفر گروه موسيقي سل به روماني روزنامه شرق

1383/10/09

30 Sol Group At European Event IranDaily

1383/10/05

29 Oaspetiiranieni la "CraiovaMuzicala" OPINIA OLTENIEI

1383/09/13

28 Oaspetiiranieni la Filarmonica "Oltenia" LIBERTATII

1383/09/12

27 موسيقي كلاسيك آذربايجان و جهان در هفتمين آلبوم سل با نام مينياتور روزنامه قدس

1383/06/12

26 موسيقي كلاسيك آذربايجان و جهان در هفتمين آلبوم سل با نام مينياتور روزنامه جوان

1383/06/10

25 در كشور 65 ميليون نفري ما چند نفر به موسيقي خود گوش مي دهند؟ روزنامه آفرينش

1383/06/04

24 دانشگاههاي كشور در نقد هنري كاملا عقب افتاده اند روزنامه آفرينش

1383/03/23

23 نگاهي به ششمين اثر گروه سل روزنامه همشهري

1383/03/21

22 Sol Music Ensemble Releases Album

IranDaily

1383/03/07

21 "Creation", Album of Classical Music by Sol Ensemble

IranNews

1383/03/06

20 نگاهي به آلبوم "در آفرينش" روزنامه شاپرك 1383/02/28
19 آلبوم "در آفرينش" وارد بازار موسيقي شد روزنامه آفرينش

1383/02/28

18 صداهاي نو را انديشه هاي خلاق مي آفرينند روزنامه جام جم

1383/02/20

17 گفت و گوي باني فيلم با بهمن مه آبادي روزنامه باني فيلم

1383/02/12

16 گفت و گوي باني فيلم با بهمن مه آبادي روزنامه باني فيلم 1383/02/10 v
15 بهمن مه آبادي و ششمين آلبوم گروه سل روزنامه آفرينش

1383/01/26

14 گفت وگو با بهمن مه آبادي نوازنده، آهنگساز و سرپرست گروه سل روزنامه همشهري

1382/12/14

13 نگاهي به مجموعه نيايش هفته نامه مهر

1382/12/02

12 گروه "آنسامبل موسيقي سل" اجرا مي‌كند: آثاري از هايدن، كورساكف، خاچاتوريان و … خبرگزاري ايسنا

1382/11/17

11 گروه " سل " در فستيوال موسيقي اتريش شركت مي كند خبرگزاري مهر

1382/10/27

10 نگاهي به موسيقي سل روزنامه كرمانشاه

1382/10/22

9 اختصاص عوايد "نيايش" به نفع كودكان زلزله زده‌ي بم خبرگزاري ايسنا 1382/10/07
8

Neue CD vom SOL Ensemble

Germany News

Dec. 2003 / Jan. 2004
7 موسيقي علمي و جدي روزنامه شرق 1382/09/22
6 صداي خوب و بد ندارد فقط درك و دريافت انسانها متفاوت است روزنامه مردم سالاري 1382/08/21
5 صداي خوب و بد ندارد فقط درك و دريافت انسانها متفاوت است خبرگزاري ايسنا 1382/08/20
4 نگاهي به مجموعه نيايش روزنامه جام جم

1382/08/11

3 پس از "در آفرينش"، "مينياتور" گروه سل عرضه مي شود خبرگزاري ايسنا

1382/07/26

2 يادداشتي درباره كار تازه گروه سل روزنامه همشهري

1382/07/24

1

SOL Offers Fourth Performance

IranNews

---
 
كليه حقوق معنوي و مادي اين سايت متعلق به شخص بهمن مه آبادي است و هرگونه سوء استفاده از آن پيگرد قانوني دارد؛ استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع آزاد است. (۱۳۹۷)